Bình Phước sẽ sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp huyện và xã

14:46 06/11/2023

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước được chia thành 2 giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường vừa ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU, trong đó có việc sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy quý III và 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Hội nghị cũng thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư, phương án phân chia dự án thành phần, hình thức đầu tư và các nhiệm vụ theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại báo cáo số 727-BC/BCSĐ ngày 22/10/2023 về thực hiện các thủ tục triển khai dự án Cao tốc Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2030. Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hớn Quản, gồm: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai và thị xã Bình Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hớn Quản, gồm: Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan vào thị xã Chơn Thành.

Sắp xếp xã Tân Quan thuộc huyện Hớn Quản và xã Quang Minh thuộc thị xã Chơn Thành thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Giai đoạn 2016 – 2030, sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Riềng, gồm: Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tân và thị xã Phước Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Sắp xếp xã Bình Sơn thuộc huyện Phú Riềng và xã Long Giang thuộc thị xã Phước Long thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Riềng, gồm: xã Phú Riềng và xã Phú Trung vào huyện Đồng Phú.

Sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bù Đăng, gồm: xã Nghĩa Trung và xã Nghĩa Bình vào huyện Đồng Phú.

Sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đồng Phú, gồm: xã Thuận Lợi và xã Thuận Phú vào TP Đồng Xoài.

Theo: Kinh Tế Đô Thị

TÌM NHIỀU HƠN

Sidebar 1